Még 20.000 Ft és ingyen szállítjuk ki megrendelésed!

Szputnyik shop x Dorca Borca - játékszabályok

 • A „Szputnyik shop x Dorca Borca: Nyerj mesebeli Dorca Borca tetoválást 30.000 Ft értékben!” című játék szervezője a Szputnyik shop.
 • A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, kivéve a szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 685. § (b) bekezdése szerinti) közeli hozzátartozói. (Korlátozottan cselekvőképes nyertes játékos esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályban foglalt feltételeknek.)
 • A játék 2016. 11. 07-én kezdődik és 2016. 11. 18. 12:00 óráig tart.
 • Sorsolás időpontja: 2016.11.18. 18:00 óra.

A játék leírása:

 • A résztvevő játékosoknak a www.szputnyikshop.hu oldalon található kvízjátékot kell kitölteniük, valamint meg kell adniuk valós nevüket és e-mail címüket az erre kialakított felületen. A megadott névnek minden esetben meg kell egyeznie a személyi igazolványban található névvel, mivel a nyeremény átvételéhez személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása is szükséges. Egy e-mail címmel és egy névvel csak egy kérdőív tölthető ki. Az esetleges egyezések esetén rendszerünk automatikusan törli a további kvízeket.
 • Segítségképp az egyes kérdések alatt blogbejegyzésekre mutató linkeket találnak a játékosok, melyre rákattintva a szövegből kiolvasható a helyes megoldás.
 • Minden kérdésre csak egy helyes válasz adható, maximum 7 pont érhető el a játék során. Az adatok megadása és a kvíz beküldése után nincs egyéb teendőjük a játékosoknak, ezzel automatikusan részt vesznek a nyereményjátékon.
 • A nyertest az általa megadott e-mail címen értesíti a Szputnyik shop a sorsolást követően.
 • A nyertes vállalja, hogy az értesítést követő 5 munkanapon belül válasz e-mailben egyeztet a nyeremény átvételéről. Amennyiben a nyertes az értesítést követő 5 munkanapon belül nem reagál a levélre és nem egyeztet az átvételről, úgy Szputnyik shop fenntartja a jogot egy új sorsolásra és új nyertes kihirdetésére.

A nyeremények meghatározása és felosztása:

 • A nyeremény egy Dorca Borca tetoválóművész által grafikailag megtervezett és elkészített tetoválás, 30.000 Ft értékben. A tetoválást személyes konzultáció előzi meg a művésszel, ekkor készül el a nyertes által kívánt minta is.
 • A résztvevők közül az a játékos nyer, aki 7 helyes választ ad meg, majd a sorsolás során őt választja ki az automatikus rendszer.
 • Nyereményre való jogosultság megállapítása: a játék időtartamán kívül beérkezett kvízek nem kerülnek elbírálásra.

Sorsolás és kiértesítés:

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

 • A játékosok a kvíz kitöltésével hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a megadott nevüket Szputnyik shop közzétegye weboldalán, Facebook és Instagram oldalán, továbbá felelősséget vállalnak adataik valóságosságáért.
 • Minden játékos vállalja a kvíz kitöltésével, hogy a megadott adataikat a Szputnyik shop adatbázisában tárolja, reklámanyag, promóció és további ajánlatok küldésére a későbbiekben felhasználja. A Szputnyik shop az adatokat csak saját felhasználásra gyűjti be, azokat bizalmasan kezeli, harmadik személynek át nem adja az Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően.
 • Szputnyik shop fenntartja a jogot, hogy a nyeremény átadásakor és annak elkészítése során kép-, hang-, illetve filmfelvételt készítsen, a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználhassa, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.