This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Congratulations! Your order qualifies for free shipping Add 20.000 Ft for free delivery to Hungary!

Popular searches

Szputnyik shop x Dorca Borca - játékszabályok

 • A „Szputnyik shop x Dorca Borca: Nyerj mesebeli Dorca Borca tetoválást 30.000 Ft értékben!” című játék szervezője a Szputnyik shop.
 • A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, kivéve a szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 685. § (b) bekezdése szerinti) közeli hozzátartozói. (Korlátozottan cselekvőképes nyertes játékos esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályban foglalt feltételeknek.)
 • A játék 2016. 11. 07-én kezdődik és 2016. 11. 18. 12:00 óráig tart.
 • Sorsolás időpontja: 2016.11.18. 18:00 óra.

A játék leírása:

 • A résztvevő játékosoknak a www.szputnyikshop.hu oldalon található kvízjátékot kell kitölteniük, valamint meg kell adniuk valós nevüket és e-mail címüket az erre kialakított felületen. A megadott névnek minden esetben meg kell egyeznie a személyi igazolványban található névvel, mivel a nyeremény átvételéhez személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása is szükséges. Egy e-mail címmel és egy névvel csak egy kérdőív tölthető ki. Az esetleges egyezések esetén rendszerünk automatikusan törli a további kvízeket.
 • Segítségképp az egyes kérdések alatt blogbejegyzésekre mutató linkeket találnak a játékosok, melyre rákattintva a szövegből kiolvasható a helyes megoldás.
 • Minden kérdésre csak egy helyes válasz adható, maximum 7 pont érhető el a játék során. Az adatok megadása és a kvíz beküldése után nincs egyéb teendőjük a játékosoknak, ezzel automatikusan részt vesznek a nyereményjátékon.
 • A nyertest az általa megadott e-mail címen értesíti a Szputnyik shop a sorsolást követően.
 • A nyertes vállalja, hogy az értesítést követő 5 munkanapon belül válasz e-mailben egyeztet a nyeremény átvételéről. Amennyiben a nyertes az értesítést követő 5 munkanapon belül nem reagál a levélre és nem egyeztet az átvételről, úgy Szputnyik shop fenntartja a jogot egy új sorsolásra és új nyertes kihirdetésére.

A nyeremények meghatározása és felosztása:

 • A nyeremény egy Dorca Borca tetoválóművész által grafikailag megtervezett és elkészített tetoválás, 30.000 Ft értékben. A tetoválást személyes konzultáció előzi meg a művésszel, ekkor készül el a nyertes által kívánt minta is.
 • A résztvevők közül az a játékos nyer, aki 7 helyes választ ad meg, majd a sorsolás során őt választja ki az automatikus rendszer.
 • Nyereményre való jogosultság megállapítása: a játék időtartamán kívül beérkezett kvízek nem kerülnek elbírálásra.

Sorsolás és kiértesítés:

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

 • A játékosok a kvíz kitöltésével hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a megadott nevüket Szputnyik shop közzétegye weboldalán, Facebook és Instagram oldalán, továbbá felelősséget vállalnak adataik valóságosságáért.
 • Minden játékos vállalja a kvíz kitöltésével, hogy a megadott adataikat a Szputnyik shop adatbázisában tárolja, reklámanyag, promóció és további ajánlatok küldésére a későbbiekben felhasználja. A Szputnyik shop az adatokat csak saját felhasználásra gyűjti be, azokat bizalmasan kezeli, harmadik személynek át nem adja az Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően.
 • Szputnyik shop fenntartja a jogot, hogy a nyeremény átadásakor és annak elkészítése során kép-, hang-, illetve filmfelvételt készítsen, a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználhassa, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.