This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Congratulations! Your order qualifies for free shipping Add 20.000 Ft for free delivery to Hungary!

Popular searches

Many Mornings - New patterns for Christmas

Merry Mornings - új minták karácsonyra

The Polish Many Mornings has been one of the most influential brands in the world of socks for more than 25 years. Wearing the same socks on both feet is boring. Try exciting colors and funny patterns that will uplift not only your look, but your day as well! This is Many Mornings. 

Our range has been expanded with 18 more patterns so that everyone can find the one that suits them best! 

ALPINE SKI 

If you love to ski, this will be your favorite new sock model. Feel the crackling of fresh snow under your feet while enjoying the comfort of cotton.

ALPINE SKI Ha imádsz síelni, akkor ez lesz a te kedvenc új zokni modelled. Érezd a friss hó ropogását a lábad alatt, miközben élvezed a pamut kényelmét.

HORSE DERBY

It’s time to start, saddle and grab the reins. Show your love for these beautiful animals with this horse inspired cotton sock.

HORSE DERBY Ideje elindulni, nyergelni és megragadni a gyeplőt. Mutasd meg szeretetedet e gyönyörű állatok iránt ezen a ló ihlette pamut zoknival.

 SWEET PANDA

What can’t be loved in these adorable, bamboo-eating fur balls? If you are a fan of these cute animals, our Sweet Panda socks are the perfect way to celebrate!

 SWEET PANDA Mi az, amit nem lehet szeretni ezekben az imádnivaló, bambuszevő szőrgolyókban? Ha rajongsz ezekért a cuki állatokért, az édes Panda zokniink ideális módot kínálnak az ünneplésre!

 SCOUT MEMORY

Everyone needs a little break, and there’s nothing better than relaxing in the woods. Come to us in the SCOUT MEMORY and discover the possibilities offered by nature!
  Mindenkinek szüksége van egy kis leállásra, és nincs semmi olyan, mint pihenni az erdőben. Zöld színben veszi körül magát, amikor hallja, hogy a szellő átfújja a lombkoronát, és a helyi vadon élő állatok dartja olyan érzés, amelyet egyszerűen nem érhet el sehol máshol. Gyere el hozzánk a SCOUT MEMORY-ba, és fedezd fel a természet kínálta lehetőségeket!

 SAFARI TRIP

The animals of Savannah are perhaps the most magnificent and interesting. This pair of socks is a tribute to these majestic animals and the incredible local tribes. 
 SAFARI TRIP A szavannai állatok talán a legpompásabbak és legérdekesebbek. Ez a pár zokni tisztelgés ezeknek a fenséges állatoknak és a hihetetlen helyi törzseknek.

 THE SQUIRRELS

One of the sweetest forest creatures is these squirrels. Nuts, trees, and fall leaves look really good in this fall-inspired sock! Enjoy the beautiful sights of this magical season! 

 THE SQUIRRELS Az egyik legkedvesebb erdei lények ezek a mókusok. A diófélék, a fák és az őszi levelek igazán jól mutatnak ezen az őszi ihletésű zoknin! Élvezd te is ezen varázslatos évszak gyönyörű látványait!

APPLE HEDGEHOG

Are you a forest creature like a hedgehog? Do you feel best when you have an axe in one hand and an apple in the other? If you answered yes to all of this, you have now found your ideal pair of socks! 
APPLE HEDGEHOG Erdei lény vagy, mint a sündisznó? A legjobban úgy érzed magad, ha egyik kezedben balta, másikban alma? Ha minderre igennel válaszoltál most találtad meg az ideális zokni párodat!

ASIAN DRAGON

Asia has always been mysterious with its food, nature and culture. Our Asian socks also fully embrace this with their motifs from samurai swords to Mount Fuji and a dazzling Asian dragon around one of your legs! 
ASIAN DRAGON Ázsia mindig is titokzatos volt ételeivel, természetével és kultúrájával. Ázsiai zoknink ezt teljesen magáévá is teszi motívumaival a szamurájkardoktól a Fuji-hegyig, és egy káprázatos ázsiai sárkánnyal az egyik lábad köré!

 LUMBERJACK LIFE

It’s time to start swinging this ax and grabbing the saw - the Lumberjack Life is waiting for you. Combine all this with the fearless adventurer within you!
   LUMBERJACK LIFE Itt az ideje elkezdeni meglendíteni ezt a fejszét és megfogni a fűrészt - a Favágó Élet vár rád. Egyesüljön mindez a benned lévő rettenthetetlen kalandorral!

 PIRATE ISLAND

Multicolored pirate socks with parrots, pirates and a treasure island. Cheerful socks for both men and women. 
 PIRATE ISLAND Tarka kalózzokni papagájokkal, kalózokkal és egy kincses szigettel. Vidám zokni férfiaknak és nőknek egyaránt.

 ADVENTURE BALLOON

A pair of socks to help you soar to heights you’ve never been to! Don't hold back gravity! Hot air balloon socks with forest and mountain scenes.

 ADVENTURE BALLON Egy pár zokni, amely segít olyan magasságokba szárnyalni, ahol még soha sem jártál! Ne tartson vissza a gravitáció,! Hőlégballon zokni erdei és hegyi jelenetekkel.

FORMULA RACING

Engines roar, the crowd screams, and the air boils with excitement. With these socks, we pay tribute to this high-octane lifestyle where drivers put everything on the track!

 FORMULA RACING Motorok zúgnak, a tömeg sikoltozik, és a levegő forr az izgalomtól. Ezekkel a zoknikkal tisztelettel adózunk ennek a magas oktánszámú életmódnak, ahol a sofőrök mindent a pályára tesznek fel!

 BACK TO THE 90'S

We remember the 1990s as a simpler period - the internet hadn’t shaken the world yet, things were moving more slowly, but there was a feeling that the future was just beginning. From Game Boys to cassettes and skateboards, our Nineties Fever socks look back on this decade with nostalgia.

 BACK TO THE 90'S A 90-es évekre egyszerűbb időszakként emlékszünk - az internet még nem rázta fel a világot, a dolgok lassabban haladtak, de volt egy olyan érzés, hogy a jövő csak most kezdődik. A Game Boys-tól a kazettákig és a gördeszkákig a Nineties Fever zoknink nosztalgiával tekint vissza erre az évtizedre.

 WARM RUDOLPH

Snow is gently spreading throughout the landscape, fire is burning in homes, and families are coming together to celebrate love - each other. Rudolph socks in red, white and blue. A pair of festive socks to get you into a really festive mood!

 WARM RUDOLPH A hó gyengéden szétterül a tájon, ég a tűz az otthonokban, és a családok összejönnek, hogy megünnepeljék a szeretetet - egymást. Rudolph zokni piros, fehér és kék színben. Egy pár ünnepi zokni, hogy igazán ünnepi hangulatba tudj kerülni!

 SIMPLY THE BREAST

It’s girl power time! Without women, the land would be a very lonely place, so a pair of socks was created to celebrate women in all its forms. Every human body is to be treated as a sacred temple, and this pair is especially focused on beauty in its most feminine form.

 SIMPLY THE BREAST It’s girl power time! Nők nélkül a föld nagyon magányos hely lenne, ezért létrehoztak egy pár zoknit, amely minden formában ünnepli a nőket. Minden emberi testet szent templomként kell kezelni, és ez a pár különösen a szépségre irányul a legnőiesebb formájában.

 THE DINOSAURS

 THE DINOSAURS

 SLOTH LIFE

sloth life

THE WISH FISH

the wish fish

Choose from the now nearly 80 types of confusing Many Mornings socks and make Christmas Eve even more memorable with a special surprise! 

You can find our complete offer here:

https://www.szputnyikshop.hu/collections/many-mornings